O nás

TOP CENTRUM PODNIKATELEK Česká republika, z.s. /dále jen „TCP“/ bylo založeno v roce 2009 v Praze jako nezávislá organizace sdružující ženy – podnikatelky.

PROČ JSME TADY, NÁŠ CÍL

Hlavním cílem centra je podněcovat účast žen – podnikatelek a manažerek nejen v profesním, ale také společenském životě, a to jak na úrovni národní, tak i mezinárodní. Právě proto připravujeme naše akce a setkání tak, abychom navázaly zajímavé pracovní a profesní vztahy, ale také se pobavily.

Naší vyšší metou je vytvoření komunikační platformy mezi všemi členkami s cílem rozvoje a podpory jejich podnikatelských aktivit a dále také zákonodárci. Další platforma má zaměření na ty skupiny žen, které jsou znevýhodněny v návratu a udržení se na trhu práce a prosazování principu genderové rovnosti ve všech oblastech života společnosti včetně poukazování na formy diskriminace - přímé i nepřímé, pomáhat při jejich odstraňování.

V roce 2012 rozšířilo TOP CENTRUM PODNIKATELEK svou základnu i na Brno.

CO NABÍZÍME DNES, ZÍTRA A CELÝ ROK

 TOP CENTRUM PODNIKATELEK , organizuje jak formální tak neformální setkávání svých členek s cílem nejen podpořit podnikatelské aktivity a navázat nová přátelství.

Přehled aktivit:

 • Konference – setkání podnikatelek na aktuální témata z oblasti řízení, personalistiky, podnikatelského prostředí, zákonů a změn, které podnikání postihují
 • Otevřené kurzy – vzdělávací kurzy a workshopy
 • Klubová setkání

Aktuální přehled našich aktivit naleznete zde. Všechny aktivity jsou plánovány tak, aby se mohli účastnit jak singles, tak i partneři našich členek.

Od 1. 4. 2012 otevřelo TOP CENTRUM PODNIKATELEK poradenské Co-workové a vzdělávací centrum pro začínající podnikatelky v Brně podpořené z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. O tomto projektu se více dozvíte zde.

Výhody členství:

 • Prezentovat se v katalogu členek na našem webu
 • Prezentovat svou inzerci na našem webu
 • Prezentovat své aktivity a služby v našem newsletteru
 • Umístění PR a obsahových článků na náš web a do newsletteru
 • Čerpat benefity od ostatních členek – zvýhodněné vstupy, slevy apod.
 • Zvýhodněná členství na akcích, pořádaných TCP Brno - až 50%sleva nebo zdarma
 • Prezentovat se na akcích pořádaných TCP Brno – jako partner nebo formou vlastní prezentace
 • Možnost se aktivně zapojit do klubu
 • Možnost účastnit se a podílet na aktivitách ostatních přidružených TCP center 

Povinnosti členek:

 • Účastnit se valného shromáždění nebo podepsat plnou moc
 • Nabídnout benefit ostatním členkám
 • Zaplatit členský příspěvek
 • Umístit svoji vizitku do katalogu členek
 • Umístit odkaz (Logo TCP Brno) na svém webu
 • Min. 1X ročně podpořit akci jiné členky
 • Prezentovat se v katalogu členek na našem webu
 • Prezentovat svou inzerci na našem webu
 • Prezentovat své aktivity a služby v našem newsletteru
 • Umístění PR a obsahových článků na náš web a do newsletteru

Přesný výčet činností a povinností spolku naleznete ve stanovách

JAK SE STÁT ČLENKOU

Pokud se chcete stát naší členkou a účastnit se společenských aktivit, vzdělávacích i podnikatelských workshopů a konferencí. Pak Vás od  členství dělí již jen tyto 3 kroky:

 1. Odeslat přihlášku
 2. Vyčkat zda bude Vaše přihlášení schváleno ostatními členkami
 3. Připravit si podklady pro katalog členek a definovat výhodu, kterou můžete ostatním členkám nabídnout

PROČ JE TŘEBA HRADIT POPLATKY

Poplatky jsou určeny pro chod centra, kam patří zejména:

 • úhrada běžných provozních nákladů
 • správa webových stránek a údržba a aktualizace databáze
 • zajištění tištěných a prezentačních materiálů
 • zajištění odborníků a lektorů

Členkám, které hradí poplatky se snažíme minimalizovat účastnické poplatky na našich akcích nebo jim nabízíme i účast zdarma.
Adresa Facebook

Co-workové a vzdělávací centrum
Lidická 28
602 00 BRNO

E-mail: info@tcpbrno.cz


matlocha Image Map